Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Chtěli byste vidět klášter, který je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě? Pak se určitě musíte vydat do Zlaté Koruny, která se od Landal Marina Lipno nachází pouhých cca 40 km.

Klášter Zlatá Koruna je právem pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

Prohlédněte si bývalé klášterní prostory, kde působil cisterciácký řád až do roku 1785, kdy byla jeho činnost ukončena zrušovacím dekretem císaře Josefa II. V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.

V současné době nabízí klášter několik prohlídkových tras, které vám přiblíží řeholní život zdejších mnichů. Koná se zde také řada kulturních akcí od koncertů přes divadla až po výstavy.

Prohlídkové trasy

Prohlídka bývalého kláštera – prohlídka klášterních prostor s průvodcem Stálá literární expozice „Místa setkávání“ z jižních Čech a východní Šumavy (bez průvodce) Opatská kaple- původně gotická kaple určena pro hlavního představitele kláštera (bez průvodce).

Návštěvní doba

duben – říjen, denně mimo pondělí.

Správa kláštera Zlatá Koruna
Zlatá Koruna 1 382 02