Reklamace

I přes veškerou snahu Landal GreenParks a Marina Lipno, družstvo se může stát, že budete mít oprávněnou reklamaci týkající se Vašeho pobytu. Aby bylo možné Vaši reklamaci vyřešit v co nejkratší době, dbejte prosím následujících kroků.

Krok 1

Stížnost je třeba nejprve ohlásit přímo na místě vedení resortu. Jen tak máme možnost Vaši reklamaci zpracovat a nabídnout Vám nějaké alternativní řešení.

Krok 2

Pokud nebylo možné Vaši reklamaci vyřešit s vedením resortu k Vaší spokojenosti, máte možnost, nejpozději do měsíce od ukončení pobytu, Vaši stížnost v písemné formě zaslat na:

Landal GreenParks
Oddělení zákaznického servisu
Max-Planck-Straße 12
54296 Trier
kundenservice@landal.de

Ve Vaší reklamaci prosím uveďte číslo Vaší rezervace, jméno a adresu, termín pobytu, jméno parku a číslo ubytování. Vaši zkušenost bereme vážně a předložíme ji dotyčnému poskytovateli služeb v Landal GreenParks. Stížnost pak bude zpracována s maximální péčí.

Krok 3

Pokud Vám nedokáže pomoci ani náš zákaznický servis, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  • Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  • Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát - oddělení ADR
    Štěpánská 15

120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace.

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.

Ubytovatelé

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15

120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmena j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Provozovatelé restaurací

1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15

120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Všeobecné podmínky (PDF)