První Green Key resort v ČR

Získali jsme certifikát Green Key

landal tree

Landal Marina Lipno je první rekreační resort v České republice, který splnil tvrdá kritéria a získal mezinárodní certifikát šetrnosti k přírodě Green Key.

Certifikát není jen symbolem dodržování technických specifikací a ekologie.
V rámci udržitelného rozvoje hostům nabízíme také nové aktivity, dětské programy a možnosti, jak se k projektu zábavnou formou připojit.

Certifikát Landal Marina Lipno ke stažení (.pdf)

Green Key

Udržitelnější a ekologičtější svět

Green Key je mezinárodní značka kvality pro udržitelné podnikání v sektoru ubytování a pohostinství. Z ústřední kanceláře v Dánsku je tato organizace aktivní ve více než 50 zemích. Green Key spadá pod FEE, Foundation for Environmental Education (Nadace pro environmentální vzdělávání), která se prostřednictvím vzdělávání, výměny znalostí a stimulování udržitelných iniciativ snaží o udržitelnější a ekologičtější svět.

Zachovalá příroda pro naše děti

Jak již z názvu vyplývá u Landal GreenParks jsme s životním prostředím pevně spjati. Trvale udržitelný rozvoj patří mezi naše esenciální hodnoty, které trpělivě budujeme a prostřednictvím doprovodných aktivit a regionálních projektů se snažíme posilovat také vztah dětí k okolní přírodě.
Naše vize lze shrnout do moudrého citátu: „Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí.“ Co na Vás v našem parku čeká za nové zážitky v rámci tohoto projektu?

Pozorování zvěře

V okolí našeho resortu nedaleko obcí Frymburk, Malšín, Slupečná, Rožmberk, Pernek a Slavkov u Větřní se nachází jelení a dančí obory, které nabízí možnost pozorování zvěře v jejich přirozeném prostředí. V Národním parku Šumava na Vás čekají také překrásné pozorovatelny s možností komentovaného pozorování zvěře. Je třeba jen dostatek trpělivosti a tichého pohybu. Ve Dvorci se nachází také unikátní rodinná zoo, která má mezinárodní úspěchy v odchovu některých ohrožených druhů. Mini zoo můžete navštívit v obci Pernek.

Zoo

Zoo v okolí našeho parku:
 • Jelení obora Slupečná
 • Jelení a dančí obora Náhlov u Frymburku
 • Jelení obora Malšín
 • Honitba Agrowald Rožmberk nad Vltavou
 • Jelení obora Slavkov u Větřní
 • Mini zoo Wapiti Pernek u Horní Plané
 • Park exotických zvířat a zoo Dvorec u Borovan

Zelené animační programy

Budování vztahu k okolní krajině je, jak se říká, běh na dlouho trať a je třeba se mu věnovat už od dětství. Proto jsme pro děti připravili nejen běžné animační programy, ale také tématické aktivity, které je zábavnou formou seznámí s okolní faunou a florou. Do našich lesů se např. vracejí původní velké šelmy. Děti se seznamují s chováním této zvěře, učí se tyto vzácné místní obyvatele přírody poznávat a určovat jejich stopy. Více o dětských programech naleznete v sekci dětské aktivity.

Ekologie v našem parku

Okolní příroda je vzácné jmění, které Vám chceme umožnit poznávat, společně udržovat a následně také předat našim dětem v té nejlepší kondici. Zodpovědným zacházením s přírodou, ale také sociálním a hospodářským zájmem o region přispíváme k udržitelnému rozvoji podnikání. Angažujeme se ve spolupráci s podnikateli a občany v okolí našich parků a organizujeme s místními spolky různé akce a výlety.

S podporou našich hostů

Bez Vaší pomoci by naše úsilí dosáhlo jen polovičních úspěchů. Těší nás proto, že během své dovolené přispíváte ke společnému cíli, kterým je udržitelnost okolní krajiny. Zachovalá příroda je základním předpokladem krásné dovolené a zaslouženého relaxu. Děkujeme, že na své dovolené:

 • spotřebujete jen nutné množství vody
 • v nepřítomnosti dbáte na zhasnutá světla
 • v noci a v nepřítomnosti máte termostaty nastavené na 15°C
 • třídíte odpad

Na apartmánech naleznete veškeré pokyny, které Vás seznámí s tím, jak můžete přispět k udržitelnému rozvoji podnikání a zachování našeho nejvzácnějšího jmění.


Zpráva o udržitelnosti

Dosažené výsledky v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání sepsala organizace Landal GreenParks ve Zprávě o udržitelnosti. K dispozici je Německá verze. Ambice organizace Landal i další informace ohledně Green Key.