Snowboardcrossový kemp

Snowboardcrossový kemp

Snowboardcrossový kemp

25.02. - 4.3.2018

Snowboardcrossový kemp pod záštitou Czech snowboardcross teamu a Evy Samkové. Chceš se naučit jezdit na prkně nebo se jen zdokonalit? Chceš si vyzkoušet jízdu ve snowboardcrossové trati, případně si i zazávodit? Přijeď na kemp!

Věkové omezení: 7-70 let, zkušenosti nerozhodují!

Na kempech Vás potrénují trenéři, kteří úspěšně absolvovali školení trenéra 3 třídy snowboardingu pořádané Czech snowboardcross teamem. Patří mezi ně například Petr Bohůnek, Marie Bohůnková nebo Juraj Vartík.

V ceně je zahrnuto ubytování, strava, skipass a samotný výcvik. Doprava vlastní.

Rámcový program SBX kempů

(program je pouze orientační, bude vždy přizpůsoben podmínkám, účastníkům, lokaci a délce trvání kempu)

Den příjezdu
 • 16–18 - příjezd
 • 18:00 - večeře
 • 19:30 – seznámení s programem a pravidly kempu
 • 20:00 - volný program - video, hry, karty, klasický seznamovací večer
Den první

Rádi bychom kladli důraz na správnou techniku jízdy, to je absolutní základ dobré jízdy na snowboardu. Jedině díky správnému postoji na prkně, dobrému rozložení váhy a pomocí zatáčení striktně po hranách je možné se ve snowboardingu neustále zlepšovat.

 • 8:00 - Snídaně
 • 8:45 - 9:00 – Odchod – odjezd na sjezdovku
 • 9:15 - 12:00 – Rozcvička a společné ježdění a rozřazení do skupin podle schopností účastníků
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 14:00 - 16:30 – Začátečníci budou na mírnějším kopci trénovat sjíždění kopce, vysvětlíme jim základní pohyb a techniku přenášení váhy a brzdění; Pokročilí by pracovali na odstranění zlozvyků zaviněných buď tím, že jsou samouci, nebo tím že nebyli učeni správné technice. V případě velkých pokroků si můžeme vyzkoušet ježdění ve snowparku či snowboardcrossové trati.
 • 16:30– Návrat a volný program do večeře - rozcvička složená z protažení namožených svalů a kompenzačních cvičení
 • 18:00 – Večeře
 • 19:30 – Videokoučing
 • 20:30 – 21:30 - Přednáška na dané téma – Správná údržba snowboardů – Základy první pomoci - Lavinová tématika – Rozdíly mezi snowboardy – z čeho se vyrábí, popis vlastností
Den druhý

Sami umíme odhadnout schopnosti jednotlivých „kemperů“ a v relativně nízkém počtu jaký na kempu bude je možné přistupovat ke každému individuálně, což bude velká výhoda všech účastníků a díky tomu je možné upravovat program tak, aby si všichni přišli na své. Všechny dopolední tréninky bychom rádi přizpůsobil již zmíněné technice jízdy – neduhy se odstraňují pomalu a je dobré si nové pohyby zažít a zapamatovat, přispívá to i k větší bezpečnosti jízdy – špatná jízda je nebezpečná pro jezdce i jeho okolí...

Natáčení – focení – aktéři mohou na kameru hodnotit své výkony :-)

 • 8:00 - Snídaně
 • 8:45 - 9:00 – Odchod – odjezd na sjezdovku
 • 9:00 - 12:00 – Rozcvička, ježdění ve skupinách a trénink jízdy – ideální v ranních hodinách na urolbovaných sjezdovkách, trénink jízdy v tyčích – slalom v branách – jízdy v SBX trati
 • 12:00 - 13:00 – Oběd
 • 14:00 - 16:30 – Odpolední trénink – Obě skupiny si prohlédnou snowpark, povíme si o správné technice nájezdu na skok a skákání – kdo bude mít chuť a odvahu, může si za dohledu a focení a točení zkusit zaskákat, pokročilí vyzkoušet nějaké triky – kdo se bude ostýchat půjde trénovat jízdu.
 • 16.30 – Návrat a volný program až do večeře –protažení svalů a kompenzačních cvičení
 • 18:00 – Večeře
 • 19:30 – Videokoučing
 • 20:30 – 21:30 - Přednáška na dané téma – Správná údržba snowboardů – Základy první pomoci - Lavinová tématika - Rozdíly mezi snowboardy – z čeho se vyrábí, popis vlastností
Den třetí
 • 8:00 - Snídaně
 • 8:45 - 9:00 – Odchod – odjezd na sjezdovku
 • 9:15 - 12:00 – Rozcvička – hodina a půl rozježdění – postavení krátkého slalomu a trénink obou skupin v brankách – vyzkoušení si jedné ze snowboardových disciplín – obřího slalomu - a hlavně ukázka toho, že neustále trénování správného postoje, rovnováhy a střídání hran je opravdu funkční a potřebné. Nácvik výskoku – olie nad štětinkami – potřebná znalost techniky pro jízdu v trati. Jízdy v SBX trati
 • 12:00 - 13:00 – Oběd
 • 14:00 - 16:30 – Odpolední trénink – upravený podle třetího a tedy kritického dne. Kdo bude mít chuť na oddych, může odpolední ježdění vynechat. Jinak rozdělení na skupiny jezdící a pilující správnou jízdu a pro odvážnější zájemce snowpark, skákání . V případě, že se v místě konání kempu nachází bazén, je možné strávit krizové odpoledne i právě tam.
 • 16:30 – Návrat a volný program až do večeře – protažení svalů a kompenzačních cvičení
 • 18:00 – Večeře
 • 19:30 – Videokoučing
 • 20:30 – 21:30 - Přednáška na dané téma – Správná údržba snowboardů – Základy první pomoci - Lavinová tématika – Rozdíly mezi snowboardy – z čeho se vyrábí, popis vlastností
Den čtvrtý
 • 8:00 - Snídaně
 • 8:45 - 9:00 – Odchod – odjezd na sjezdovku
 • 9:00 - 12:00 – Rozcvička, ježdění, pokud by vyšlo počasí a napadl sníh, je možné vzít pokročilou skupinu do volného terénu a vyzkoušet si freeriding s jedním z instruktorů, druhá skupina by pilovala ježdění. V případě tvrdého sněhu můžeme vyzkoušet měřený trénink v tyčích – soutěž o nejrychlejší projetí slalomové trati a měřený trénink v SBX trati – zábava: zjišťujete každé kolo, jak se zlepšujete
 • 12:00 - 13:00 – Oběd
 • 13:00 - 15:00 – Odpolední trénink – podle podmínek – freeriding, snowpark, ježdění, skákání a hlavně natáčení a focení pokroků jednotlivých účastníků, jejich komentáře
 • 5:30 - 16:00 – Návrat a volný program až do večeře –protažení svalů a kompenzačních cvičení
 • 18:00 – Večeře
 • 19:30 – Videokoučing
 • 20:30 – 21:30 - Přednáška na dané téma – Správná údržba snowboardů – Základy první pomoci - Lavinová tématika – Rozdíly mezi snowboardy – z čeho se vyrábí, popis vlastností
Den pátý

Po malých dávkách do sebe každý během těchto 4 dnů vstřebal nějaké základní pohyby, postoj, techniku jízdy, skoků apod. Komplexnost a vše, co se účastníci naučili, se vyzkouší na simulovaném snowboardcrossovém závodu pro účastníky kempu.

 • 8:00 - Snídaně
 • 8:45 - 9:00 – Odchod – odjezd na sjezdovku
 • 9:00 - 12:00 – Rozcvička, Asi hodinové rozježdění se s jedním z instruktorů – obě skupiny, mezitím by zbytek pracovníků připravil závod, měřený časomírou. Na vyzkoušení by byla dvě tréninková kola a následně dvě kvalifikační jízdy, kdy nejlepší z časů by se počítal jako vítězný. ́Kempeři ́ – závodníci“ by si vyzkoušeli závodní atmosféru a zasoutěžili si o nějakou z cen.
 • 12:00 - 13:00 – Oběd
 • 13:00 - 15:00 – Freestyle skoky – další z mini závodů a poslední ze snowboardových disciplín: zájemci by si mohli zazávodit v předvádění jednotlivých triků-rozhodčí zde hodnotí provedení skoku, obtížnost, výšku a dálku skoku
 • 15:00 Konec Kempu – balení – poděkování – předání dárků a odjezd

V případě, že půjde o kemp sedmidenní, bude zakončen dvoudenním závodem. Účastníci tak budou mít možnost se buď přihlásit do oficiálního snowboardového závodu konajícího se v místě konání kempu, nebo pro ně připravíme vlastní závod kempový.